Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 03 : 77
Năm 2021 : 267
 • Nguyễn Đức Phúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Điện thoại:
   0972171214
  • Email:
   C2hoangthanh@gmail.com
 • Nguyễn Thế Trung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0977989266
  • Email:
   trungthehh@gmail.com
 • La Thị Tuyến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Điện thoại:
   0348498528
  • Email:
   C2hoangthanh@gmail.com
 • Nguyễn Quang Bắc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Điện thoại:
   0916739983
  • Email:
   quangbac77@gmail.com
 • Trương Thị Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Điện thoại:
   0975142891
  • Email:
   C2hoangthanh@gmail.com
 • Thân Thị Ngân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó Tổ Văn phòng
  • Điện thoại:
   0985778148
  • Email:
   C2hoangthanh@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ chuyên môn
  • Điện thoại:
   0975986512
  • Email:
   C2hoangthanh@gmail.com
 • Nguyễn Thị Phú
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0978737566
  • Email:
   C2hoangthanh@gmail.com
 • Nguễn Thị Oanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Điện thoại:
   0836552858
  • Email:
   C2hoangthanh@gmail.com
 • Nguyễn Thị Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Điện thoại:
   0987794768
  • Email:
   C2hoangthanh@gmail.com
Video Clip
Văn bản mới
Tài liệu mới