Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Hoàng Thanh

c2hoangthanh@bacgiang.edu.vn