Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 03 : 77
Năm 2021 : 267
Ngày ban hành:
19/03/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học năm học 2014-2015
Ngày ban hành:
30/01/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v tổ chức thi Điền kinh, Bóng bàn, Bóng đá, Cờ vua, Bóng rổ cấp huyện năm học 2015-2016
Ngày ban hành:
30/01/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2016
Ngày ban hành:
30/01/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v Triển khai,tổ chức thực hiện bài tập thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ, bài võ cổ truyền trong các trường tiểu học và THCS.
Ngày ban hành:
30/01/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠT TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
Ngày ban hành:
08/02/2017
Ngày hiệu lực:
08/02/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v vận động ủng hộ Tháng cao điểm " Vì người nghèo" năm 2015
Ngày ban hành:
10/08/2015
Ngày hiệu lực:
10/08/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v: Sinh hoat chuyên môn theo mô hinh trudng hoc mới năm 2015.
Ngày ban hành:
11/05/2015
Ngày hiệu lực:
11/05/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Video Clip
Văn bản mới
Tài liệu mới